Bredband Gotland

PPT om Gotlands sockenfiber satsning 2012-03-24 Gotlands sockenmodellen PPT

Folder om Gotlands sockenfiber satsning 2012-03-23 Folder - Sockenmodellen A4-format

 


 

Sveriges Riksdag antog 2009-11-03 Bredbandsstrategi för Sverige som tar sikte på att 90% av hushållen 2020 skall ha 100Mbps. För resterande hushåll, i glesbygden, hänvisar man till mobila lösningar.

2010 antog kommunfullmäktige på Gotland en ny bredbandsstrategi där man ville slå vakt om gotlänningarnas rätt till bredband för alla, även på landsbygden.

Gotlands bredbandsstrategi säger att målet är att 2015 skall samtliga Gotländska hushåll ha fiber till hemmet med minst 100Mbps symmetrisk kapacitet.

Länk: 2009-11-03 Bredbandsstrategi för Sverige

icon Bredbandsstrategi 2010-2015 ( 2011-01-29 17:41:49)

Länk: 2010-07-05 Bredbandsstrategin i kortversion

Region Gotlands Ledningskontor har fått uppdraget att stödja och följa upp den antagna IT Strategin och har en utpekad tjänsteman som bredbandsansvarig, Anne Ståhl Mousa, som även ansvarat för tidigare bredbandssatsningar i regionen.

Som stöd för sockensatsningarna tecknade Gotlands Kommun och TeliaSonera under Almedalsveckan 2010, en gemensam avsiktsförklaring som redovisar vilket stöd TeliaSonera kan erbjuda intresserade socknar.

Länk: 2010-07-08 Avsiktsförklaring Gotlands Kommun och TeliaSonera

Bredbandssutbyggnaden sker i form av sockenprojekt.

För att få igång arbetet valdes ett par intresserade socknar ut som "piloter":

Vall-Hogrän-Mästerby (vald för att de bedöms ha relativt lätt grävning men saknade fiber till telestationen i Vall)

Hejnum-Bäl (valdes för att belysa kostnadsbilden när det är mycket berg, samt skillnaden i intresse mellan de som har- och inte har ADSL idag).

Fardhem-Linde-Lojsta (har tillkommit under arbetet eftersom de är i samma fas och har jobbat mycket professionellt med upphandlingar etc.)

Gnisvärd (associerat projekt för att belysa möjligheter att lägga fiber i samband med en VA-utbyggnad)

 

Paralyorganisationens styrgrupp samlar representanter från Region Gotland, Länsstyrelsen på Gotland, LRF, Hushållningssällskapet och representanter från sockenprojekt (genomförda - pågående - nästan igång).


 

Bakgrund till fibersatsningen på Gotland

PM 2009-12-16 A Ståhl-Mousa

Målsättning:

Total fibrering av hela Gotland

Parallella spår för total täckning:

Gotland behöver arbeta i flera parallella spår som kräver lite olika organisatoriska lösningar för att nå ut med fiber till alla:

1 sockenmodellen - i huvudsak för den direkta landsbygden och mindre samhällen

2 bostadsrätter - samfäldigheter - små fastighetsägare

3 fastighetsägare och egna hems ägare” i tätorter

Skanova och GEAB har i stort sett färdig kanalisation i Visby för områdena: Terra Nova, Gråbo, Furulund ”Taggsvampen”

4 Visby innerstad - OBS: Här finns mycket kanalisation redan idag

5 Stora Karlsö, Gotska Sandön - mobila lösningar

Telestationer som saknar fiber, 8 stycken:

Utgående från Skanovas nät så har Gotland en god fibertäckning av ön. För att t ex sockengrupper skall kunna gräva för fiberdragning så krävs ca 8 kompletteringar:

Fleringe - kanalisation finns fram till Rute kyrka men behöver komplettera

Gothem - KA1 / KA2 saknar fiber. Bör samordnas med Vallstena

Endre - saknar fiber. Närmast punkt Vallstena som har fiber men saknar ändutrustning för ADSL

Ala - saknar fiber men bättre att bygga mot Kräklingbo och/eller Adre

Sudersand - saknar fiber, anslutas mot Fårö kyrka


Linde - stationen behöver ej byggas ut utan området bör anslutas till södra kabeln

Sanda - området kan anslutas mot Hejde - Väte

Vall och Mästerby - lämpligast att ansluta mot Hejde - Väte och ansluta till deras avtal

Hejnum - finns fiber till stationen men saknar ändutrustning för ADSL

Sundre - har fiber (1 Gb nod)

Hall - har fiber men saknar ändutrustning för ADSL

Norrlanda - har fiber men saknar ändutrustning för ADSL

Otmars - Skanova hyr fiber av GEAB(ägare Region Gotland)

Martebo - Skanova hyr fiber av GEAB(ägare Region Gotland)


Not 1Hejde och Väte är idag fiberanslutna till Roma via Atlingbo.

Not 2: Skanovas / TeliaSoneras policy idag är att INTE bygga ut ADSL (eftersom teknikutveckling siktar på fiber)

 

Kommunens mest akuta behov:

Roma skola

Havdhem skola

 

Redundansmål för en kommande fibrering:

Vid planering av kvarvarande fiberutbyggnad sikta på:

Redundans i mindre cirklar - främst för framtida behov för vård-utbildning-företagande

Samverka med PTS för robusthet för vården - inklusive anslutningen via Stokab kabeln.

Fiberägare utöver Skanova, GEAB och Gotlands Kommun:

IP Only - Har två anslutningar till ön. IP Only har dessutom fiber Stockholm-Åland och hyr från Finland till Baltikum.

Lämpliga OM de vill ha egen fiber mot Baltikum vilket skulle kräva att de gräver tvärs över Gotland.

IC International - går mot Sandviken från Ire --- länk Klaipeda


Förebilder för Gotland:

Hudiksvallsmodellen - förläggning av fiber i tätort ”egna hem” fastighetsägare

Säffle modellen - ByNet/Sockennät

Bodenmodellen - ”fiber till alla”; ”egna hem” fastighetsägare


 


Senast uppdaterad 2018-04-11 16:07

 

Sök...

Teknik- & tjänstesiter

fibersvets Ledningskollen ger snabbt besked om det finns andra ledningsägare i området du skall gräva i. Tjänsten är kostnadsfri. När ni byggt ert fibernät, se till att det också registreras i Ledningskollen.

Bredbandskollen är en web-tjänst som mäter kapaciteten upp- och ner. Varför inte mäta idag, spara noteringen och jämför när fibern är inkopplad - ett garanterat  sätt att bli glad!

PTS Bredbandskartan redovisar fakta om tillgången på bredband. Senaste genomförda mätning skedde i oktober 2017. Nästa mätning kommer i mars 2018.

Svenska Telekommarknaden PTS statistik kring läget på den svenska telekommarknaden.

Utbyggnadsportalen Här redovisar PTS vilka rättigheter man har som fiberbyggare och vilka skyldigheter nätinnehavare har enligt lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät. Informationen är fördelad på:

Information om infrastruktur bygg- och anläggningsprojekt

Tillträde till fysisk infrastruktur

Samordning för offentliga anläggningar eller projekt finansierat med offentliga medel.

Bredbandsguiden ger dig en snabb överblick av marknadsläget i landet. Idag råder tuff konkurrens på den gotländska fibermarknaden. Får vi rätt pris? Vad betalar andra?

Jag kommer gärna ut och berättar

Anne Mousa Ståhl

0722 27 33 33, 0498-263444

Bredbandskoordinator Region Gotland // Webmaster

Arbetat med Kommunens/Regionens bredbandssatsningar sedan 1997


PS Det är fritt att låna från våra Mallar


FIBER-LÄGET PÅ GOTLAND (sep 2017) - Utbyggt.

Tre kommersiella aktörer är, vid sidan av sockenföreningarna, aktiva på ön Telia - Skanova, Bredbandsbolaget och IP Only - Gotland Fiber AB.


Arbetet rullar vidare med genomförandet av Gotlands Regionala Digitala Agenda.

www.digitalagotland.se

Who's Online

Vi har 60 besökare online

När nätet är uppe...


3dMobileTVDigitala samhällstjänster:

1177 Vårdguiden

Bygglovsansökan

Region Gotland fler tjänster

Länsstyrelsen på Gotland

Kultur för dig som inte kan komma till institutionerna

Kulturarenan

TV & Hyrfilm:

SVT Play

SF Anytime

Netflix

TV4 Play

HBO Nordic

Musik:

Spotify

Last.fm

Tidningar o Böcker:

Readly

Storytel

Webbkameror Visby m fl

Operatörernas tjänsteutbud:

Telia Privat bredband

Telia Företag

Visby Stadsnät => ZMARKET.SE

IP Only tjänster

Bredbandsbolaget

Offentliga tjänster:

PTS e-tjänster

Lantmäterit

e-ID

Säker Digital brevlåda för post från myndigheter och banker

Utbildning & översättningar:

Gratis nätkurser

IT-Utbildning

TED-talks

Google översättning

Framtiden:

Hologram TV

AI stödd näthandel (Artificiell Intelligens)

Sakernas Internet (IoT / Internet of Things)