HomeHem

Bredbandgotland.se

Gotland är bäst i Sverige på bredbandstillgång för landsbygden

I Gotlands län har nära 44 procent av befolkningen på landsbygden tillgång till (= möjlighet att beställa) fiber 2014, vilket innebär att vi ligger på första plats av Sveriges 21 län. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) Bredbandskartläggning 2014.
Denna nivå har Gotland uppnått på fem år, 2010 saknades fiber helt på öns landsbygd! Gotlands län har haft den snabbaste ökningstakten i fiberutbyggnaden sedan dess både för landsbygd och för tätorter. Med tanke på alla pågående sockenprojekt på Gotland kommer Gotland troligen att närma sig täten även när det gäller tätorterna och därmed totalen inom två år.

En framgångsfaktor för en stark fiberutbyggnad har visat sig vara att lokala aktörer arbetar med utbyggnaden, vilket även varit modellen för Gotland. Gemensamt för de län och kommuner som lyckats bra med fiberutbyggnaden i Sverige är också att de ofta arbetar aktivt med frågan, inte minst med samverkansfrågor eftersom många aktörer är inblandade. Gotland har tagit fram en bredbandsstrategi och har en bredbandskoordinator som arbetar aktivt med frågan. Bredbandsutbyggnaden och projekt kopplade till den är en central del av den gotländska Regionala Digitala Agendan, som kommer att fastställas av Länsstyrelsen och Region Gotland under året. Det offentliga stödet på Gotland har uppgått till 26 miljoner kronor och huvuddelen av pengarna kommer från Landsbygdsprogrammet. Region Gotland och Länsstyrelsen har haft en medveten strategi om hur de offentliga medlen ska användas.

– Det är väldigt positivt att se det här resultatet av vårt goda samarbete. Samarbetet har skett mellan sockenfibergrupper, fiberleverantörer, grävföretag samt företrädare för Region Gotland, Länsstyrelsen och Post- och telestyrelsen. Fiberprojektet är stort och har pågått i flera år, säger Anne Ståhl Mousa, projektledare för bredbandsdelen av Regional Digital Agenda. Resultatet är inte bara fiber över hela ön utan även ett kunskapslyft hos större delen av befolkningen vilket sannolikt kommer att underlätta vid introduktionen av de många digitala tjänster som vi lyfter fram i den Regionala Digitala Agendan. Faktum är att många redan frågar efter dem.
– Ur fiberperspektiv är detta bara början. Nästa steg är att stärka robustheten, bygga redundans, bygga WiFi och stärka mobilnätet, avslutar Anne Mousa Ståhl.

Den Regionala Digitala Agendan är en sammanhållen strategi som syftar till att samhällets befintliga resurser ska kunna användas bättre. Den omfattar ett antal områden där IT ska användas på nya och smartare sätt.

De sju strategiska områdena som ingår i den gotländska regionala digitala agendan är:
1. Digitalt stött företagande
2. e-tjänster
3. Bredbandsutbyggnad
4. Ökad IT-användning
5. e-hälsa
6. Digitalt stödd samhällsplanering
7. Digitalt stödd utbildning

Bakgrund
PTS har i uppdrag av regeringen att beskriva och analysera den faktiska och möjliga tillgången till infrastruktur och tjänster för elektronisk kommunikation. Målet är bland annat att 90 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband med en hastighet om minst 100 Mbit/s år 2020. PTS Bredbandskartläggning är en årlig rapport som kartlägger tillgång till fast bredband, via trådbundna nät och mobilnät, där vi bor och arbetar – det vill säga vid fasta punkter. Den kartlägger inte mobil bredbandstäckning eller hur stor yta av Sverige som har tillgång till bredband och inte heller tillgången vid fritidshus, fritidsområden och längs vägar.


Gotlands län                  43,98 %
Västerbottens län           37,04 %
Kronobergs län              30,82 %
Jämtlands län                21,05 %
Västra Götalands län      15,99 %
Norrbottens län             15,89 %
Hallands län                  15,50 %
Värmlands län               15,20 %
Östergötlands län          14,64 %
Jönköpings län              14,62 %
Örebro län                    12,84 %
Blekinge län                  10,49 %
Gävleborgs län                9,41 %
Västernorrlands län          8,36 %
Södermanlands län          7,45 %
Dalarnas län                   5,26 %
Stockholms län               5,00 %
Uppsala län                    4,71 %
Västmanlands län           4,62 %
Skåne län                      4,32 %
Kalmar län                     3,48 %


För mer information
Anne Ståhl Mousa, IT-strateg, bredbandsansvarig, Region Gotland
Tfn: 0498- 26 34 44, e-post: Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen

Gunilla Lexell, Bredbandskoordinator, Länsstyrelsen
Tfn: 010-223 92 61, e-post: Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen

Hans Lyttkens, IT-strateg, projektledare Regional Digital Agenda
Tfn: 0498-268100, e-post Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen

www.digitalagotland.se
www.bredbandgotland.se

 

Kopparavvecklingen har startat

I takt med Gotlands sockenfiber satsning har Telia / Skanova noterat att de flesta kopparkunderna övergått till en fiberanslutning.

Arbetet har nu börjat med att ta ner gamla stolplar och samla ihop samla ihop kopparn.

Kunder som inte vill ha fiber erbjuds fast mobil uppkoppling som byggts för att erbjuda telefoni men som också erbjuder surfmöjligheter på ca  2 Mbps /0,5 Mbps.

Kopparavveckling på gång

Senast uppdaterad 2015-03-30 14:34

 

Sida 1 av 15

Sök...

Teknik- & tjänstesiter

fibersvets  Ledningskollen ger snabbt besked om det finns andra ledningsägare i området du skall gräva i. Tjänsten är kostnadsfri. När ni byggt ert fibernät, se till att det      också registreras i Ledningskollen. OBS! Stäm även av med GEAB, Skanova och Region Gotland eftersom alla dragningar ännu inte finns inlagda!

 Bredbandskollen är en web-tjänst som mäter kapaciteten upp- och ner. Varför inte mäta idag, spara noteringen och jämför när fibern är inkopplad - ett garanterat  sätt att bli glad!

 Bredband i praktiken för den som vill veta mer om certifierad fiberteknik 

Jag kommer gärna ut och berättar

Anne Ståhl Mousa

0498-263444, 070-540 88 58

Bredbandsansvarig Region Gotland // Webmaster

Arbetat med Kommunens/Regionens bredbandssatsningar sedan 1997


PS Det är fritt att låna från våra Mallar


FIBER-LÄGET PÅ GOTLAND (30 Mars 2015)

Totalt finns ca 55 aktiva sockenfiber föreningar på Gotland.

Av Gotlands 92 socknar är ca 70 klara Q1 2015.

Drygt 50% av alla fastigheter kan ansluta sig till fibernät.

Resterande socknar, inklusive Visby,  beräknas bli klara 2015 eller Q1-Q2 2016.

Tre kommersiella aktörer är, vid sidan av sockenföreningarna, aktiva på ön Telia - Skanova, Bredbandsbolaget och IP Only - Gotland Fiber AB.

FibernatGotland

Fiberföreningen för Gotlands Socken fiber föreningar.


Årsmöte 2015-04-26 kl 16:00

Visborgsallén, Region Gotland,

Rådhuset Ljusgården

Anmäl deltagande till:

Ordförande: Jan Nyman, Rone Eke Fiber Ekonomisk Förening, Tel 499026

Insats 1000:- per fiberförening

Ansöškan om medlemskap i Fibernät Gotland Ekonomisk förening

När nätet är uppe...

3dMobileTVNöje

Telia Nöje

TV & Hyrfilm

SF Anytime

TV4 Anytime

CDON

Musik

Spotify

Last.fm

Webbkameror

Visby och många fler

TeliaSoneras ordinarie tjänsteutbud

TeliaSoneras Digital-TV utbud

TeliaSonera Privat bredband

TeliaSonera Företag

Framtiden

I Japan är man övertygad att när man står värd för fotbolls-VM 2022 kommer sändningen gå som Hologram.