Home

PTS rapport lyfter fram Gotland

I slutet på maj kom PTS (Post och Telestyrelsens) rapport: "Slutrapport Byanätsgruppen Bredband i hela landet".

Rapporten ger en bra nuläges bild av läget kring fiberutbyggnaden i Sverige. I arbetet med att ta fram rapporten har man granskat olika modeller för lokala fibersatsningar och Gotland lyfts fram på en rad ställen som ett gott exempel.

Läs gärna rapporten. Vi finns direkt omnämnda på sidorna: 4, 21, 32, 33, 37 - 39, 41, 45, 61 och 68 - 69.

Slutrapport Byanätsgruppen Bredband i hela landet

Senast uppdaterad 2013-07-15 09:40

 

Ny skrift om bredband på landsbygden

BredbandsForum, PTS, har utkommit med en ny liten skrift om Bredband på landsbygden.

2013-04-15 Bredband-landsbygden-lowres orginalutgåva

 

Fiber & Fornlämningar - C.H.A.B. kan ge er hjälp

chab
Länsstyrelsen ställer krav på att sockenfiberföreningarna skall ta hänsyn till fornlämningar vid dragningen av sitt fibernät.
Vi på C.H.A.B vet vad Länsstyrelsen kräver när det gäller exploateringsarkeologi och kan vara fiberföreningen behjälplig redan vid planeringen av nätet.
Ta kontakt med Peter d'Agnan (fil. Mag/M.A), Antikvarie/Curator, för kostnadsfri rådgivning.
Mer information finner ni också på hemsidan www.chab.se
C.H.A.B
Lokrume Utgård 391,
SE-621 74 VISBY
0498/27 87 79

Senast uppdaterad 2013-01-07 13:37

 

Checklista för bredbandssatsning

Vi har tagit fram en enkel checklista för sockens bredbandssatsning från idé till drift av nät.

Checklista sockenfiber Gotland

 

Vuxenskolan stödjer fiberföreningarna

Levande Landsbygd Levande Stad             Vuxenskolan_logo

Vi vill att hela Gotland ska leva, från Norr till Söder. Ni är en viktig del av det. Över hela Gotland pågår det verksamheter i föreningar med ideella krafter som bidrar till ett rikt utbud för gotlänningarna. Vi vill synliggöra detta. När ni samverkar med oss rapporterar vi in er verksamhet till folkbildningsrådet. Det ger Er ett stöd från oss och bidrar även till att visa upp allt vårt arbete som pågår.

Titta på Vuxenskolan erbjudande fiber eller kontakta: 

Senast uppdaterad 2012-10-01 19:01

 

Sida 3 av 7

Sök...

Teknik- & tjänstesiter

fibersvets  Ledningskollen ger snabbt besked om det finns andra ledningsägare i området du skall gräva i. Tjänsten är kostnadsfri. När ni byggt ert fibernät, se till att det      också registreras i Ledningskollen. OBS! Stäm även av med GEAB, Skanova och Region Gotland eftersom alla dragningar ännu inte finns inlagda!

 Bredbandskollen är en web-tjänst som mäter kapaciteten upp- och ner. Varför inte mäta idag, spara noteringen och jämför när fibern är inkopplad - ett garanterat  sätt att bli glad!

 Bredband i praktiken för den som vill veta mer om certifierad fiberteknik 

Jag kommer gärna ut och berättar

Anne Mousa Ståhl

0722 27 33 33, 0498-263444, 070-540 88 58

Bredbandsansvarig Region Gotland // Webmaster

Arbetat med Kommunens/Regionens bredbandssatsningar sedan 1997


PS Det är fritt att låna från våra Mallar


FIBER-LÄGET PÅ GOTLAND (30 April 2015)

Totalt finns ca 59 aktiva sockenfiber föreningar på Gotland.

Av Gotlands 92 socknar är ca 70 klara Q1 2015.

Drygt 50% av alla fastigheter kan ansluta sig till fibernät.

Resterande socknar, inklusive Visby,  beräknas bli klara 2015 eller Q1-Q2 2016.

Tre kommersiella aktörer är, vid sidan av sockenföreningarna, aktiva på ön Telia - Skanova, Bredbandsbolaget och IP Only - Gotland Fiber AB.

FibernatGotland

Fiberföreningen för Gotlands Socken fiber föreningar.


Ordförande: Jan Nyman, Rone Eke Fiber Ekonomisk Förening, Tel 499026

Insats 1000:- per fiberförening

Ansöškan om medlemskap i Fibernät Gotland Ekonomisk förening

När nätet är uppe...

3dMobileTVNöje

Telia Nöje

TV & Hyrfilm

SF Anytime

TV4 Anytime

CDON

Musik

Spotify

Last.fm

Webbkameror

Visby och många fler

TeliaSoneras ordinarie tjänsteutbud

TeliaSoneras Digital-TV utbud

TeliaSonera Privat bredband

TeliaSonera Företag

Framtiden

I Japan är man övertygad att när man står värd för fotbolls-VM 2022 kommer sändningen gå som Hologram.

Who's Online

Vi har 437 besökare online