Sverige bra på att generera tillväxt genom Internet

En ny jämförelse mellan EU:s medlemsstater visar att det finns stora skillnader i internetanvändande. Sverige tillhör de medlemsstater vars andel av den totala bruttonationalprodukten (BNP) som kan härledas till internet är som störst. I Sverige, Danmark och Storbritannien kan tjänster som helt eller delvis använder Internet tillskrivas mellan 5,8 % - 7,2 % av BNP, i jämförelse var siffran för Italien endast 1,9 %. Att internetanvändandet skiljer sig åt medlemsstaterna emellan är ingen nyhet men studien som nu publicerats är en av de första som faktiskt försöker mäta IT- infrastrukturens betydelse för ekonomisk tillväxt. Liknande skillnader kan också ses i användandet av elektroniska tjänster, där exempelvis Sverige, Danmark, Tyskland, Nederländerna och Storbritannien har ett utbrett användande bland medborgarna, inom såväl privat konsumtion som i kontakt med offentliga myndigheter. Värt att notera är också att internetanvändandet inte enbart följer gamla geopolitiska mönster. Estland har kommit långt i sin utveckling av E-demokrati med exempelvis allmänna val på Internet.

För att öka EU:s tillväxt och uppfylla 2020-målen försöker EU främja IT-frågorna. EU arbetar aktivt för att främja utbyggnaden av bredband och IT-infrastruktur. EU- kommissionen har i sitt flaggskeppsinitiativ Digital Agenda för Europa (DAE) beskrivit målen för EU inom området. Mer information om nyheten finns att läsa här.

 

Fördelningen av de nya bredbandspengarna är klar

2011-11-24

Nya miljoner till länsstyrelserna för satsningar på bredband

300 miljoner kronor fördelas till länsstyrelserna för satsningar på anläggning av bredband inom nuvarande landsbygdsprogram. Det har Jordbruksverket beslutat i dag. Fördelningen av pengarna har bland annat gjorts utifrån landsbygdsbefolkning och gleshet.
Snabb uppkoppling är en viktig förutsättning för en levande landsbygd i Sverige. Därför är det viktigt att vi investerar i satsningar på anläggning av bredband.

– Bredband ökar attraktionskraften på den svenska landsbygden och skapar tillväxt, jobb och utveckling. Satsningarna är också ett verktyg för att nå högre produktivitet och innovation. Det överbryggar gleshet och långa avstånd på den svenska landsbygden, säger Niclas Purfürst, chef för Jordbruksverkets landsbygdsavdelning.

Stor efterfrågan på bredband


Efterfrågan på bredbandsinvesteringar har varit stor de senaste åren. Som en följd av det har landsbygdsprogrammet tillförts mer pengar. Totalt har landsbygdsprogrammet tillförts 375 miljoner kronor. Jordbruksverket fördelar 300 miljoner kronor till länsstyrelserna och Post- och telestyrelsen hanterar 75 miljoner kronor. Pengarna finns tillgängliga från och med 2012 under förutsättning att riksdagen godkänner regeringens budgetproposition för 2012

Fördelningen till länsstyrelserna har gjorts efter olika kriterier. Det som väger tyngst är hur stor landsbygdsbefolkningen och glesheten är i länet. De två andra kriterierna är hur tillgången till bredband ser ut och hur tidigare pengar till bredband har utnyttjats.

Satsa på bredband med hjälp av projektstöd


Organisationer, föreningar, byalag och kommuner som vill satsa på bredbandsutveckling kan söka pengarna som projektstöd. Möjligheten att söka projektstöd för utbyggnad av bredband gäller till och med 2013.
Så här fördelas bredbandspengarna

Stödmyndighet

Fördelning i miljoner kronor exklusive PTS medfinansiering

Fördelning i %

Blekinge län 7,310 2,437%
Dalarnas län 13,099 4,366%
Gotlands län 8,776 2,925%
Gävleborgs län 12,932 4,311%
Hallands län 11,926 3,975%
Jämtlands län 12,628 4,209%
Jönköpings län 12,214 4,071%
Kalmar län 10,051 3,350%
Kronobergs län 8,481 2,827%
Norrbottens län 18,535 6,178%
Skåne län 32,721 10,907%
Stockholms län 16,439 5,480%
Södermanlands län 9,715 3,238%
Uppsala län 9,113 3,038%
Värmlands län 17,158 5,719%
Västerbottens län 12,951 4,317%
Västernorrland läns 9,366 3,122%
Västmanlands län 7,651 2,550%
Västra Götalands län 46,827 15,609%
Örebro län 8,843 2,948%
Östergötlands län 13,263 4,421%
Totalt 300 miljoner 100%

Senast uppdaterad 2017-10-05 16:49

 

EU vill satsa på fiber för vård-, omsorg och utbildning

Kanalisationen en viktig del av sockens investering

En korrekt förlagd kanalisation av hög kvalite skall säkertställa att sockens fiberinvestering får ett långt liv. Fiber kan dras ut och blåsas in men kanalisationen skall helst förbli liggande.

Frågan om nätens kvalitet har nu väckts både på nationell och EU nivå sedan EU tydligt deklarerat att Europa skall satsa på fiber för att säkra en god framtida hälso-, sjukvård och utbildning till alla samt för att stärka Europas konkurrenskraft.

Idag finns allmänt hållna riktlinjer framtagna av Svenska Stadsnätsföriningen. Post- och Telestyrelsen kommer dock att tillsätta en arbetsgrupp spm skall arbeta fram mer konkreta förslag vad avser kvalitet och förläggning för att säkerställa att de pågående fiberstatsningarna runt om i landet skall få en likartad hög och jämn kvalitet.

För er som vill veta mer kontakta Anne Ståhl Mousa.

 

Informativ artikel om Vall-Hogrän-Mästerby Fiber

Grävmaskinernas glada dagar på Gotland

Av Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen - IDG.se

– Silverskatter och andra fornfynd håller vi oss så långt borta ifrån som möjligt när vi gräver ned fibrer. Det blir bara problem.
Vi är ute
och går i markerna med Sören Åkerblom, fd Ericsson-tekniker boende i Hogrän socken på Gotland, men också kassör och tekniskt ansvarig i Vall-Hogrän-Mästerby Fiber Ekonomisk Förening. Den som arbetar med mark och lantbruk på Gotland får snart en känsla för var det kan finnas fornfynd och kör sin kedjegrävare långa vägar runt omkring för att slippa engagera arkeologer.

LÄS HELA ARTIKELN PÅ http://www.idg.se/2.1085/1.401984/gravmaskinernas-glada-dagar-pa-gotland

 

Telia om VDSL och Fiber

images   2011-06-16

  • Fiber är den lösning som ska prioriteras på Gotland, främst för de socknar som kommit en bit på väg i processen. Fiber är den framtidssäkra lösningen som man bör satsa på om möjligheten finns. I takt med nya tjänster kommer hastigheten att kunna ökas till 1000 Mbit/s och det borgar för att kunna tillgodose framtidens behov av bandbredd.  TeliaSonera ämnar satsa mer än 8 miljarder på fibersatsningar till 2014, varav 5 miljarder i Sverige, vilket kommunicerades under tisdagen denna vecka..
  • Telia gör parallellt en satsning på Vdsl-tekniken som ger snabbare bredband via den befintliga koppartekniken. Det är mer av en tillfällig lösning för att nå ut till många kunder på ett snabbt sätt - i avvaktan på att fiber etableras ute i landet - vilket tar lång tid och kräver stora investeringar.
  • På många orter i landet kommer vi att kommunicera både Fiber och Vdsl, vilket kan skapa en del frågetecken bland kunder och intressenter - och speciellt på Gotland eftersom ni driver en samlad satsning på fiber i hela kommunen. Vi ber om ursäkt om våra budskap skapat problem i den processen.

Senast uppdaterad 2011-11-28 20:08

 

Sida 6 av 7

Sök...

Teknik- & tjänstesiter

fibersvets Ledningskollen ger snabbt besked om det finns andra ledningsägare i området du skall gräva i. Tjänsten är kostnadsfri. När ni byggt ert fibernät, se till att det också registreras i Ledningskollen.

Bredbandskollen är en web-tjänst som mäter kapaciteten upp- och ner. Varför inte mäta idag, spara noteringen och jämför när fibern är inkopplad - ett garanterat  sätt att bli glad!

PTS Bredbandskartan redovisar fakta om tillgången på bredband. Senaste genomförda mätning skedde i oktober 2017. Nästa mätning kommer i mars 2018.

Svenska Telekommarknaden PTS statistik kring läget på den svenska telekommarknaden.

Utbyggnadsportalen Här redovisar PTS vilka rättigheter man har som fiberbyggare och vilka skyldigheter nätinnehavare har enligt lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät. Informationen är fördelad på:

Information om infrastruktur bygg- och anläggningsprojekt

Tillträde till fysisk infrastruktur

Samordning för offentliga anläggningar eller projekt finansierat med offentliga medel.

Bredbandsguiden ger dig en snabb överblick av marknadsläget i landet. Idag råder tuff konkurrens på den gotländska fibermarknaden. Får vi rätt pris? Vad betalar andra?

Jag kommer gärna ut och berättar

Anne Mousa Ståhl

0722 27 33 33, 0498-263444

Bredbandskoordinator Region Gotland // Webmaster

Arbetat med Kommunens/Regionens bredbandssatsningar sedan 1997


PS Det är fritt att låna från våra Mallar


FIBER-LÄGET PÅ GOTLAND (sep 2017) - Utbyggt.

Tre kommersiella aktörer är, vid sidan av sockenföreningarna, aktiva på ön Telia - Skanova, Bredbandsbolaget och IP Only - Gotland Fiber AB.


Arbetet rullar vidare med genomförandet av Gotlands Regionala Digitala Agenda.

www.digitalagotland.se

Who's Online

Vi har 66 besökare online

När nätet är uppe...


3dMobileTVDigitala samhällstjänster:

1177 Vårdguiden

Bygglovsansökan

Region Gotland fler tjänster

Länsstyrelsen på Gotland

Kultur för dig som inte kan komma till institutionerna

Kulturarenan

TV & Hyrfilm:

SVT Play

SF Anytime

Netflix

TV4 Play

HBO Nordic

Musik:

Spotify

Last.fm

Tidningar o Böcker:

Readly

Storytel

Webbkameror Visby m fl

Operatörernas tjänsteutbud:

Telia Privat bredband

Telia Företag

Visby Stadsnät => ZMARKET.SE

IP Only tjänster

Bredbandsbolaget

Offentliga tjänster:

PTS e-tjänster

Lantmäterit

e-ID

Säker Digital brevlåda för post från myndigheter och banker

Utbildning & översättningar:

Gratis nätkurser

IT-Utbildning

TED-talks

Google översättning

Framtiden:

Hologram TV

AI stödd näthandel (Artificiell Intelligens)

Sakernas Internet (IoT / Internet of Things)