HomeKontakter

# Namn Befattning Telefon Mobil
1 Anne Ståhl Mousa Region Gotland, bredbandsansvarig 0498-263444 070-5408858
2 Anders Ahlin Swedbank: ansvarig Fiberlån Gotland
3 Lennart Persson Fiberförening Gotland och Hejnum-Bäl 0498-32004 070-8532104
4 Gunilla Lexell Länsstyrelsen: lantbruk och landsbygd 0498-292021 070-3304815
5 Tommy Andersson Fiberförening Fardhem-Linde-Lojsta 070-2116985
6 Peter d'Agnan (fil. Mag/M.A) Antikvarie/Curator 0498 27 87 79
7 Ledningskollen.se Kabelvisning för den som skall gräva
8 Tommy Andersson IP Only Försäljningsansvarig Region Gotland +46 (0)70 2116985
9 Martin Andersson Rone fiber +46 (0)498 486808
10 Tage Appelqvist Fiberförening Vall-Hogrän-Mästerby 0498-267156 070-8940852
11 Sebastian Bolander Länsstyrelsen - Tillstånd Natur 010-223 93 27
12 Lars Dekenno Data Networks Visby 0498-779951
13 Kabelvisning Kabelvisning av GEABs, Skanovas m.fl. nät för den som skall gräva
14 Per Ahlström EskelhemTofta bredbandsförening +46 (0)498 282775
15 Dina försäkringar Gotland Försäkring av sockens fibernät +46 (0)498 203432
16 Stellan Hedgren Länsstyrelsen: naturskydd 0498-292113
17 Anna Almgren Fiberförening Dalhem 0498-216643 070-5436643
18 Stefan Hellström Region Gotland: fastigheter/lägenheter på landsbygden 0498-269252
19 Kenneth Eckard Hushållningssällskapet Gotland 0498-202240 070-7759601
20 Per Alvinge Fiberförening Alva 073-9826665

Sida 1 av 5

Sök...

Teknik- & tjänstesiter

fibersvets  Ledningskollen ger snabbt besked om det finns andra ledningsägare i området du skall gräva i. Tjänsten är kostnadsfri. När ni byggt ert fibernät, se till att det      också registreras i Ledningskollen. OBS! Stäm även av med GEAB, Skanova och Region Gotland eftersom alla dragningar ännu inte finns inlagda!

 Bredbandskollen är en web-tjänst som mäter kapaciteten upp- och ner. Varför inte mäta idag, spara noteringen och jämför när fibern är inkopplad - ett garanterat  sätt att bli glad!

 Bredband i praktiken för den som vill veta mer om certifierad fiberteknik 

Jag kommer gärna ut och berättar

Anne Mousa Ståhl

0722 27 33 33, 0498-263444, 070-540 88 58

Bredbandsansvarig Region Gotland // Webmaster

Arbetat med Kommunens/Regionens bredbandssatsningar sedan 1997


PS Det är fritt att låna från våra Mallar


FIBER-LÄGET PÅ GOTLAND (30 April 2015)

Totalt finns ca 59 aktiva sockenfiber föreningar på Gotland.

Av Gotlands 92 socknar är ca 70 klara Q1 2015.

Drygt 50% av alla fastigheter kan ansluta sig till fibernät.

Resterande socknar, inklusive Visby,  beräknas bli klara 2015 eller Q1-Q2 2016.

Tre kommersiella aktörer är, vid sidan av sockenföreningarna, aktiva på ön Telia - Skanova, Bredbandsbolaget och IP Only - Gotland Fiber AB.

FibernatGotland

Fiberföreningen för Gotlands Socken fiber föreningar.


Ordförande: Jan Nyman, Rone Eke Fiber Ekonomisk Förening, Tel 499026

Insats 1000:- per fiberförening

Ansöškan om medlemskap i Fibernät Gotland Ekonomisk förening

När nätet är uppe...

3dMobileTVNöje

Telia Nöje

TV & Hyrfilm

SF Anytime

TV4 Anytime

CDON

Musik

Spotify

Last.fm

Webbkameror

Visby och många fler

TeliaSoneras ordinarie tjänsteutbud

TeliaSoneras Digital-TV utbud

TeliaSonera Privat bredband

TeliaSonera Företag

Framtiden

I Japan är man övertygad att när man står värd för fotbolls-VM 2022 kommer sändningen gå som Hologram.