HomeKontakterOffentliga kontakter

Offentliga kontakter

# Namn Befattning Telefon Mobil
1 Anne Ståhl Mousa Region Gotland, bredbandsansvarig 0498-263444 070-5408858
2 Gunilla Lexell Länsstyrelsen: lantbruk och landsbygd 0498-292021 070-3304815
3 Ledningskollen.se Kabelvisning för den som skall gräva
4 Sebastian Bolander Länsstyrelsen - Tillstånd Natur 010-223 93 27
5 Kabelvisning Kabelvisning av GEABs, Skanovas m.fl. nät för den som skall gräva
6 Stellan Hedgren Länsstyrelsen: naturskydd 0498-292113
7 Stefan Hellström Region Gotland: fastigheter/lägenheter på landsbygden 0498-269252
8 Pia Högset PTS: handläggare 08-6785804
9 Peter Landegren Länsstyrelsen: vatten och fiske 0498-292119
10 Bosse Nilsson Region Gotlands Vatten- och avloppsnät 0498-269221
11 LEADER Gotland. Startstöd bredband LEADER Gotland +46 (0)498 203890
12 Arne Pettersson Skogsstyrelsen: biotopskydd 0498-258519
13 Mats Pettersson Hushållningssällskapet, VD 0498-202241 070-3160401
14 Beatrice Rydén Länsstyrelsen: fornminnen 0498-292039
15 Karin Svensson Lantmäteriet: ledningsrätter etc. 0498-282776
16 Mikael Ståhl Region Gotland: offentliga fastigheter på landsbygden 0498-268304
17 Per Widerström Länsmuseet: arkeologisk rådgivning 0498-292100 073-7658396

Sök...

Teknik- & tjänstesiter

fibersvets  Ledningskollen ger snabbt besked om det finns andra ledningsägare i området du skall gräva i. Tjänsten är kostnadsfri. När ni byggt ert fibernät, se till att det      också registreras i Ledningskollen. OBS! Stäm även av med GEAB, Skanova och Region Gotland eftersom alla dragningar ännu inte finns inlagda!

 Bredbandskollen är en web-tjänst som mäter kapaciteten upp- och ner. Varför inte mäta idag, spara noteringen och jämför när fibern är inkopplad - ett garanterat  sätt att bli glad!

 Bredband i praktiken för den som vill veta mer om certifierad fiberteknik 

Jag kommer gärna ut och berättar

Anne Mousa Ståhl

0722 27 33 33, 0498-263444, 070-540 88 58

Bredbandsansvarig Region Gotland // Webmaster

Arbetat med Kommunens/Regionens bredbandssatsningar sedan 1997


PS Det är fritt att låna från våra Mallar


FIBER-LÄGET PÅ GOTLAND (30 April 2015)

Totalt finns ca 59 aktiva sockenfiber föreningar på Gotland.

Av Gotlands 92 socknar är ca 70 klara Q1 2015.

Drygt 50% av alla fastigheter kan ansluta sig till fibernät.

Resterande socknar, inklusive Visby,  beräknas bli klara 2015 eller Q1-Q2 2016.

Tre kommersiella aktörer är, vid sidan av sockenföreningarna, aktiva på ön Telia - Skanova, Bredbandsbolaget och IP Only - Gotland Fiber AB.

FibernatGotland

Fiberföreningen för Gotlands Socken fiber föreningar.


Ordförande: Jan Nyman, Rone Eke Fiber Ekonomisk Förening, Tel 499026

Insats 1000:- per fiberförening

Ansöškan om medlemskap i Fibernät Gotland Ekonomisk förening

När nätet är uppe...

3dMobileTVNöje

Telia Nöje

TV & Hyrfilm

SF Anytime

TV4 Anytime

CDON

Musik

Spotify

Last.fm

Webbkameror

Visby och många fler

TeliaSoneras ordinarie tjänsteutbud

TeliaSoneras Digital-TV utbud

TeliaSonera Privat bredband

TeliaSonera Företag

Framtiden

I Japan är man övertygad att när man står värd för fotbolls-VM 2022 kommer sändningen gå som Hologram.