HomeNät, KO- & Tjänsteleverantörer

Nät, KO- & Tjänsteleverantörer

2013-08-16 Erbjudande i Gotlands sockenmodellen

Nätaktörer / Nätägare:

Äger kanalisation, fiber radiolänkar o dyl.

Skanova, IP Only, Telenor, GEAB, Teracom samt flera av marknadens mobiloperatörer.


KO = Kommunikationsoperatör:

Hjälper ett antal tjänsteleverantörer att nå ut med sina tjänster till slutkunderna.

Telia Öppen Fiber, IP Only, Telenor


SP= (Sales Provider) Tjänsteleverantörer

Levererar tjänster direkt till slutkund i form av 3Play (TV, Bredband, Telefoni) eller en eller flera av tjänsterna TV, Bredband och/eller Telefoni.

Med Telia som KO:

AllTele, Bahnhof, Bredband2, Net at Once, T3, Telia, Tyfon eller Universal Telecom

Med IP-Only som KO:

AllTele, Bahnhof, Bredband2, T3, Tyfon, Serverado, ComHem

Med Telenor som KO:

Bredbandsbolaget


 

Nätentreprenörer:

Företag som hjälper socken-fiber föreningarna att planera och anlägga sitt nät. De levererar även kanalisationen, söktråd, skåp och dyligt.

ElTele, BRS Network, FirstNet, Rala

Sök...

Teknik- & tjänstesiter

fibersvets  Ledningskollen ger snabbt besked om det finns andra ledningsägare i området du skall gräva i. Tjänsten är kostnadsfri. När ni byggt ert fibernät, se till att det      också registreras i Ledningskollen. OBS! Stäm även av med GEAB, Skanova och Region Gotland eftersom alla dragningar ännu inte finns inlagda!

 Bredbandskollen är en web-tjänst som mäter kapaciteten upp- och ner. Varför inte mäta idag, spara noteringen och jämför när fibern är inkopplad - ett garanterat  sätt att bli glad!

 Bredband i praktiken för den som vill veta mer om certifierad fiberteknik 

Jag kommer gärna ut och berättar

Anne Mousa Ståhl

0722 27 33 33, 0498-263444, 070-540 88 58

Bredbandsansvarig Region Gotland // Webmaster

Arbetat med Kommunens/Regionens bredbandssatsningar sedan 1997


PS Det är fritt att låna från våra Mallar


FIBER-LÄGET PÅ GOTLAND (30 April 2015)

Totalt finns ca 59 aktiva sockenfiber föreningar på Gotland.

Av Gotlands 92 socknar är ca 70 klara Q1 2015.

Drygt 50% av alla fastigheter kan ansluta sig till fibernät.

Resterande socknar, inklusive Visby,  beräknas bli klara 2015 eller Q1-Q2 2016.

Tre kommersiella aktörer är, vid sidan av sockenföreningarna, aktiva på ön Telia - Skanova, Bredbandsbolaget och IP Only - Gotland Fiber AB.

FibernatGotland

Fiberföreningen för Gotlands Socken fiber föreningar.


Ordförande: Jan Nyman, Rone Eke Fiber Ekonomisk Förening, Tel 499026

Insats 1000:- per fiberförening

Ansöškan om medlemskap i Fibernät Gotland Ekonomisk förening

När nätet är uppe...

3dMobileTVNöje

Telia Nöje

TV & Hyrfilm

SF Anytime

TV4 Anytime

CDON

Musik

Spotify

Last.fm

Webbkameror

Visby och många fler

TeliaSoneras ordinarie tjänsteutbud

TeliaSoneras Digital-TV utbud

TeliaSonera Privat bredband

TeliaSonera Företag

Framtiden

I Japan är man övertygad att när man står värd för fotbolls-VM 2022 kommer sändningen gå som Hologram.